6 Activities working with PhET DC Virtual Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel 6 Activities working with PhET DC Virtual Lab
Beskrivelse There are 6 different activities within this lab. Some easy, some more difficult. I required my student to choose and do three of them. The other three were available for extra credit. This can be adapted to your students.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Activities, DC Circuits, Virtual Labs
Simuleringer DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Stephen Holz
E-post for kontakt sholz@robcol.k12.tr
Skole / Organisasjon Robert College, Istanbul, Turkey
Lastet opp 06.05.20
Oppdatert 06.05.20