Weak vs. Strong


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Weak vs. Strong
Beskrivelse Explore the relationship between weak and strong acids; compare pH and [H+] of an acid at different concentrations; compare pH and [H+] for two acids of same concentration but different strength; compare weak and strong acids at molecular level
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord H+, pH, strong acids, weak acids
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5)


Forfattere Jaime Stasiorowski
Skole / Organisasjon Deerfield High School
Lastet opp 04.05.20
Oppdatert 04.05.20