pH Relationships


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel pH Relationships
Beskrivelse Explore relationships between pH, H+ and OH-; Work through how to calculate pH and pOH from H+ and OH-
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord [H+], [OH-], pH, pOH
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5)


Forfattere Jaime Stasiorowski
Skole / Organisasjon Deerfield High School
Lastet opp 04.05.20
Oppdatert 04.05.20