Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Beskrivelse Students will collect data from a circuit to graph Voltage vs. Current. The "math model" or equation for the graph is Ohm's Law.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord current, graph, resistance, slope, voltage
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5)


Forfattere Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink
Skole / Organisasjon Westside Community School
Lastet opp 19.04.20
Oppdatert 19.04.20