Investigating time period of a simple pendulum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating time period of a simple pendulum
Beskrivelse Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Arooj Mukarram
Skole / Organisasjon The Prairie School
Lastet opp 14.04.20
Oppdatert 14.04.20