Stoichiometry for Remote Learning


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Stoichiometry for Remote Learning
Beskrivelse Reviewing the concept of limiting reactants during Remote Learning.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord limitingreactants, stoichiometry
Simuleringer Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5)


Forfattere Remy Demont
E-post for kontakt Rdemont@fairmontschools.com
Skole / Organisasjon Fairmont Preparatory Academy
Lastet opp 03.04.20
Oppdatert 03.04.20