Gravity Force Lab Guided Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Lab Guided Inquiry
Beskrivelse Students complete a guided inquiry worksheet that explores conservation of momentum before and after elastic and inelastic collisions of objects with variable masses.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord guided, inquiry, physics, problem-solving, teacher, worksheet
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5)


Forfattere Eric Underwood
Skole / Organisasjon Seattle Public Schools
Lastet opp 31.03.20
Oppdatert 31.03.20