UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes
Beskrivelse Mediante la construcción virtual de circuitos básicos, el alumno podrá hacer sus primeras mediciones de voltaje en circuitos serie y paralelo y observará algunas de sus diferencias.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord MEDICIÓN DE VOLTAJES
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere FRANCISCO CRUZ CANTU
Skole / Organisasjon Secretaría de Educación Nuevo León
Lastet opp 28.03.20
Oppdatert 13.11.20