Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Beskrivelse Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Barneskole, Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Newtons Law, Universal Gravitational Constant
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Dr Akhlaq Ahmad
Skole / Organisasjon Umm Al Qura University
Lastet opp 26.03.20
Oppdatert 26.03.20