Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Beskrivelse Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Emne Fysikk, Kjemi, Matematikk
Nivå Barneskole, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gravitational Constant, Newton's Gravitational Law
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5)


Forfattere Dr Akhlaq Ahmad
Skole / Organisasjon Umm Al Qura University
Lastet opp 26.03.20
Oppdatert 26.03.20