Virtual Lab - Investigating Refraction of Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Lab - Investigating Refraction of Light
Beskrivelse Three short virtual lab investigations. 1) Validating Snell's Law, 2) Describing the intensity of the reflected and refracted rays and 3) determining the refractive index of a mystery metal.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Refraction, Snell's Law, Virtual Lab
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Tristan O'Hanlon
Skole / Organisasjon University of Auckland
Lastet opp 25.03.20
Oppdatert 25.03.20