Graphing Slope Intercept


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Graphing Slope Intercept
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Linear Equations, Slope, Slope-Intercept Form
Simuleringer Graphing Slope-Intercept (HTML5)


Forfattere Fernanda Saavedra
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 02.03.20
Oppdatert 02.03.20