Charges and Fields


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Charges and Fields
Beskrivelse Appropriate for upper high school or AP Physics students. Good mix of conceptual and computational treatments of E fields and potentials. Drawing of E field lines and equipotential surfaces. Linearizing data to determine/verify Coulomb's constant k.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord E fields, linearizing data, potential V
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5)


Forfattere John Bergmann
Skole / Organisasjon Normal Community HS
Lastet opp 29.01.20
Oppdatert 29.01.20