Gas Properties Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties Simulation
Beskrivelse This is a guided inquiry lab in which students explore the relationships between pressure, temperature, volume, and rates of diffusion. Students explore the relationships between volume and pressure, temperature and kinetic energy, amount of matter and pressure, and temperature and pressure.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Diffusion, Pressure, Temperature, Volume
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper


Forfattere Joel Meservy
Skole / Organisasjon Fulton High School
Lastet opp 03.12.19
Oppdatert 03.12.19