Hooke's Law, Spring Constant, and Energy HONORS


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law, Spring Constant, and Energy HONORS
Beskrivelse Lab builds from qualitative observations of spring motion, energies of a moving spring, and altering of a spring constant to a quantitative application of Hooke's Law. Students have a choice of using Hooke's Law directly or graphing and finding a spring constant via slope. Students then use the spring constant to determine unknown masses and verify their work using the virtual lab. Written for an introductory activity at the honors level or for a later unit activity at a regular level.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord elastic, energy, honors, hooke's law, k, spring constant
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Steve Banasiak
Skole / Organisasjon Homewood-Flossmoor HighSchool
Lastet opp 26.11.19
Oppdatert 26.11.19