Introduction to the Structure of the Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to the Structure of the Atom
Beskrivelse This quick introductory activity allows students to explore the basics of atomic structure.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atomic structure, atoms
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Liza Basden
Skole / Organisasjon Highland High School
Lastet opp 25.10.19
Oppdatert 25.10.19