Projectile Motion Simulator


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Simulator
Beskrivelse The activity allows students to explore projectile motion and solve some basic problems. The lab was written for conceptual physics with minimal math.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere David Wirth
Skole / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lastet opp 18.10.19
Oppdatert 18.10.19