Guided Discovery for Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Guided Discovery for Waves on a String
Beskrivelse A guided worksheet that takes students through basic wave action and terminology through reflection and into basic interference patterns. A number of ideas for specific open-ended extensions are described.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, interference, wavelength, waves
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Don Loving
Skole / Organisasjon Murray State College
Lastet opp 28.09.19
Oppdatert 28.09.19