Middle School Math Sim Alignment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Middle School Math Sim Alignment
Beskrivelse Alignment document for grades 6-8 using CCSS-M.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Alignment
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord algebra, math, middle school, pre-algebra
Simuleringer Area Builder (HTML5), Area Model Algebra (HTML5), Area Model Decimals (HTML5), Area Model Introduction (HTML5), Area Model Multiplication (HTML5), Equality Explorer (HTML5), Equality Explorer: Basics (HTML5), Equality Explorer: Two Variables (HTML5), Veksle utttrykk (HTML5), Funksjonsbygger (HTML5), Function Builder: Basics (HTML5), Tegne Linjer (HTML5), Graphing Slope-Intercept (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Plinko sannsynlighet (HTML5), Proportion Playground (HTML5), Unit Rates (HTML5)


Forfattere Amanda McGarry
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 19.09.19
Oppdatert 15.09.21