Effusion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Effusion
Beskrivelse When you open the Horizontal Lid of the gascontainer there are gasmolecules that can escape. What is the nature of the heavy (blue) and light (red) gasmolecules?
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord average velocity, molar mass, rate of effusion
Simuleringer Gas Properties (HTML5)


Forfattere Roland Van Kerschaver
Skole / Organisasjon Royal Atheneum Bruges
Lastet opp 29.08.19
Oppdatert 29.08.19