Bank Shots A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bank Shots
Beskrivelse Either in pairs or individually students use the pool table sim to discover equivalent ratios.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord ratios; proportion
Simuleringer Proportion Playground (HTML5)


Forfattere Daniel Greenberg
E-post for kontakt daniel.greenberg@bvsd.org
Skole / Organisasjon BVSD
Lastet opp 04.08.19
Oppdatert 04.08.19