UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS)
Beskrivelse Mediante esta guía se pretende que el alumno conozca las variables que intervienen en el movimiento ondulatorio.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord MOVIMIENTO ONDULATORIO
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere FRANCISCO CRUZ CANTU
Skole / Organisasjon SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Lastet opp 05.07.19
Oppdatert 12.10.20