Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Slope-Intercept, Transformations
Simuleringer Tegne Linjer (HTML5)


Forfattere Dana Alderman
Skole / Organisasjon Teacher
Lastet opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19