Describing Functions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Describing Functions
Beskrivelse In this activity, students compare visual, verbal, and algebraic representations of functions and write function rules to describe functions visually, verbally, and algebraically.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord describing, function rule, functions, inputs, outputs, writing
Simuleringer Funksjonsbygger (HTML5)


Forfattere Leigh Anne Emberg
E-post for kontakt emberg_leigh@svvsd.org
Skole / Organisasjon Mead High School
Lastet opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19