Coulombs Law Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulombs Law Activity
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Coulombs Law, electrostatics
Simuleringer Coulombs Lov (HTML5)


Forfattere David Kennedy (Adapted by Roland Van Kerschaveri & Marie Scearce, 2019)
Skole / Organisasjon Marie Scearce; Penn Treaty School, Philadelphia, PA
Lastet opp 28.05.19
Oppdatert 28.05.19