Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Portuguese (Brazil)
Nøkkelord Força, aceleração, massa, velocidade
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Cremilson Souza
Skole / Organisasjon Escola
Lastet opp 20.05.19
Oppdatert 20.05.19