Investigating Electric Fields


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Electric Fields
Beskrivelse Students investigate the relationship between field strength and separation from a point charge. Students investigate and plot field diagrams.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord charge, field lines, field strength, graph
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5)


Forfattere Chris Straughan
Skole / Organisasjon Australian International School Singapore
Lastet opp 17.05.19
Oppdatert 21.05.19