Energia cinetica y potencial, calculo


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energia cinetica y potencial, calculo
Beskrivelse Calcular la energia cinetica, potencial y trabajo del patinador
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Mexico)
Nøkkelord Energia cinetica
Simuleringer Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Gerardo Sarmiento
Skole / Organisasjon CETis 63
Lastet opp 15.05.19
Oppdatert 15.05.19