Practica de Movimiento Parabolico


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Practica de Movimiento Parabolico
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Annet, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Peru)
Nøkkelord Movimiento parabólico, angulo elevación, cinematica, walter manuel trujillo Yaipén
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere walter Manuel Trujillo Yaipen
E-post for kontakt thecesar5_x@hotmail.com
Skole / Organisasjon Rosa Maria Checa
Lastet opp 27.04.19
Oppdatert 27.04.19