Practica de Movimiento rectilíneo unforme- MRUV


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Practica de Movimiento rectilíneo unforme- MRUV
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Peru)
Nøkkelord Cinematica., MRU, MRUV, walter manuel Trujillo Yaipén
Simuleringer Mannen som går


Forfattere walter Manuel Trujillo Yaipen
E-post for kontakt thecesar5_x@hotmail.com
Skole / Organisasjon Rosa Maria Checa
Lastet opp 27.04.19
Oppdatert 27.04.19