Forces and Motion with Friction Group Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces and Motion with Friction Group Activity
Beskrivelse Students use the simulation to explore what happens when you push a box in the limit of significant friction and in the limit of no friction. The intent is to help them better understand Newton's First Law.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Newton's First Law
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Andrew Pawl
Skole / Organisasjon UW-Platteville
Lastet opp 12.04.19
Oppdatert 12.04.19