Eating & Exercise Simulation Lesson


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Eating & Exercise Simulation Lesson
Beskrivelse Explore the various factors that affect overall health through manipulating variables such as diet and exercise and observing the effects.
Emne Biologi
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord eating, exercise, health
Simuleringer Eating & Exercise


Forfattere Katie Grobe
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 05.04.19
Oppdatert 05.04.19