Energy Skate Park Student Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Student Simulation
Beskrivelse This guided activity allows students to see how position effects the potential and kinetic energy in an object. Students answer questions and graph the energy in a system. This can be done in class or sent home.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, motion, skate
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Fred Salamone
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 03.04.19
Oppdatert 03.04.19