Naming Fractions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Naming Fractions
Beskrivelse Students will be learning how to name a fractions numerator and denominator using simulations and real life examples.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Denominator, Naming Fractions, Numerator
Simuleringer Fractions: Intro (HTML5)


Forfattere Bettie Parker
E-post for kontakt bettie479@yahoo.com
Skole / Organisasjon Hunter College - CUNY
Lastet opp 01.04.19
Oppdatert 01.04.19