Mr. T's Density Phet Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Mr. T's Density Phet Lab
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Density, Float, Mass, Patterns, Sink, Volume
Simuleringer Density


Forfattere Mike Tejada
Skole / Organisasjon South Medford High School
Lastet opp 01.04.19
Oppdatert 01.04.19