Virtual Density


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Density
Beskrivelse Students to determine relationships between mass, volume, and density.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord density
Simuleringer Density


Forfattere Jim Hewitt
Skole / Organisasjon John F. Kennedy Middle School
Lastet opp 06.03.19
Oppdatert 06.03.19