Spring Mass Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Spring Mass Experiment
Beskrivelse This experiment illustrates the value of collection and display of data in assisting thinking about the phenomenon of oscillation. Students can observe connections between features on the graph and the motion of the mass.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Periodic time, spring constant
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Gaurang Patel
Skole / Organisasjon Dr. S. & S. S. Ghandhy College,Surat
Lastet opp 05.03.19
Oppdatert 07.03.19