States Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States Lab
Beskrivelse Students will explore what occurs at a particle level of a solid, liquid, and gas. In part 2 students are asked to relate pressure, temperature, and phase of matter.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, solid
Simuleringer Aggregattilstander (HTML5)


Forfattere Jim Hewitt
Skole / Organisasjon John F. Kennedy Middle School
Lastet opp 26.02.19
Oppdatert 26.02.19