Color My World Virtual Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Color My World Virtual Lab
Beskrivelse explores what filters do to light and what results from adding different colors of light.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord colors, filters, light
Simuleringer Fargesyn (HTML5)


Forfattere Jim Hewitt
Skole / Organisasjon John F. Kennedy Middle School
Lastet opp 25.02.19
Oppdatert 25.02.19