Speed of Wave Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Speed of Wave Investigation
Beskrivelse For use with Google apps for education
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Wave, basic, chromebook, google, inquiry, lab, speed
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere David Garza
Skole / Organisasjon Denton ISD
Lastet opp 22.02.19
Oppdatert 22.02.19