KE and PE using the Pendulum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel KE and PE using the Pendulum Lab
Beskrivelse Develop a visual concept of the relationship between Mass, Gravity, KE and PE using a Pendulum.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord KE, PE, Pendulum
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Judith Coburn
Skole / Organisasjon ACITECH
Lastet opp 20.02.19
Oppdatert 11.03.19