Collaborative Assessment - Randomize Assessment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Collaborative Assessment - Randomize Assessment
Beskrivelse This is an assessment built in Excel so that students can collaborate on concepts, but have to calculate individual answers themselves. I call these Collaborative or Randomized Assessment
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Assessment, Collaborative, Randomized
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere John Weisenfeld
Skole / Organisasjon Pasco High School / Pasco School District
Lastet opp 14.02.19
Oppdatert 14.02.19