Using Unit Rate to Understand Slope


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Using Unit Rate to Understand Slope
Beskrivelse This activity used unit rate and linear representations as an intro for how to talk about slope and y-intercept.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord slope, unit rate
Simuleringer Unit Rates (HTML5)


Forfattere Karissa Gonzalez
Skole / Organisasjon New Design High School
Lastet opp 08.01.19
Oppdatert 08.01.19