Action Potential Simulation - Guided Inquiry Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Action Potential Simulation - Guided Inquiry Activity
Beskrivelse This handout walks AP Biology students through the process of discovering how action potentials work in neuronal axons. Students will evaluate the relationship between membrane permeability, membrane potential, and equilibrium potential for sodium and potassium ions.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord AP Biology, action potential, axon, biology, inquiry, nerve, nervous system, neuron
Simuleringer Nevron (HTML5), Neuron


Forfattere Kara Reichert
Skole / Organisasjon Jones College Prep
Lastet opp 08.01.19
Oppdatert 13.01.20