Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy
Beskrivelse Learners investigate Hooke's law to arrive at the relationship between Force and Extension. Learning then builds by collecting data and explaining spring systems in parallel. Finally the relationship between extension and elastic PE is investigated.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke, elastic, energy, extension, parallel, potential, relationship
Simuleringer Hooks lov (HTML5)


Forfattere Andrew Ford
Skole / Organisasjon Howell's school
Lastet opp 14.12.18
Oppdatert 14.12.18