Energy in a Coil Spring


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy in a Coil Spring
Beskrivelse Find Spring constant. Show that delta Ugravity = delta Uspring for a falling mass
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord hooke's law, spring constant, spring energy
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Norman Burtness
Skole / Organisasjon West Hartford Public Schools (Hall H.S.)
Lastet opp 10.12.18
Oppdatert 10.12.18