Density_SimActivity_español A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density_SimActivity_español
Beskrivelse This activity is a translation of https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3314
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord densidad, density
Simuleringer Density


Forfattere Katherine Perkins, Christine Denison (Marta Espina traslation)
E-post for kontakt marta.espina.fernandez@gmail.com
Skole / Organisasjon Uplift Education in Dallas
Lastet opp 03.12.18
Oppdatert 03.12.18