Hooke's Law Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law Lab
Beskrivelse Using Hooke's Law and W=mg to find the unknown masses.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Clark Andersen
Skole / Organisasjon Orion Junior High School
Lastet opp 02.12.18
Oppdatert 02.12.18