Visual Nucleosynthesis [Basic High School]


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Visual Nucleosynthesis [Basic High School]
Beskrivelse Build atoms in simulator, then copy/paste resulting atoms on powerpoint slides to visualize basic Nucleosynthesis reactions.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Carbon, Fusion, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Nuclear, Oxygen, Powerpoint, Visual
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Blake Wiehe
Skole / Organisasjon Red Canyon High School
Lastet opp 21.11.18
Oppdatert 21.11.18