Momentum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Momentum Lab
Beskrivelse Using a step by step approach to have the learner discover the law of conservation of momentum
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord law of conservation of momentum, momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Jim Hewitt
Skole / Organisasjon John F. Kennedy Middle School
Lastet opp 16.11.18
Oppdatert 16.11.18